خدمات قالیشویی

1-شستشویی انواع فرش ماشینی

الف : فرش های  معمولی  مانند فرش 500شانه به پایین

ب : فرش های فانتزی  مانند فرش اسپرت . ترک .ماکارونی

ج : فرش های ابریشمی مانند فرهی . بلژیکی

قالیشویی شستشوی فرش رفوگری شستشوی مبل شستشوی فرش دستبافت

2-شستشوی انواع فرش دستبافت

الف : شستشوی انواع فرش دستبافت کرک مانند کاشان و اردکان.

ب : شستشوی انواع دستیبافت گل ابریشم مانند تبریز و ناِیین و اصفهان وغیره

ج : شستشوی انواع فرش دستبافت چله ابریشم مانند قم تبریز و کاشمر و غیره

د : شستشویی انواع فرش دستبافت جاجیم و گلیم و گبه و غیره

قالیشویی شستشوی فرش رفوگری شستشوی مبل شستشوی فرش دستبافت

3-شستشویی انواع موکت

الف : موکت معولی

ب : موکت های اسپرت مانند پالاز

ج : انواع کف پوش های خارجی

قالیشویی شستشوی فرش رفوگری شستشوی مبل شستشوی فرش دستبافت

4-انواع پشتی

الف : انواع پشتی ماشینی

ب : انواع پشتی  دستبافت ترکمن و اصفهان  غیره

قالیشویی شستشوی فرش رفوگری شستشوی مبل شستشوی فرش دستبافت

5- انواع تابلو فرش

الف : تابلو فرش دستبافت  نفیس و اعلا

ب : تابلو فرش ماشینی

ج : تابلو های کار دست

قالیشویی شستشوی فرش رفوگری شستشوی مبل شستشوی فرش دستبافت