خدمات ترمیم فرش

رفوگری به چه معناست؟

هرگونه عملیاتی که به نوعی در تکمیل و یا رفع نواقص فرش و بازسازی به شرح زیر انجام می پذیرد زیر پوشش روفوگری قرار میگیرد.

روفوگری کاریست که معمولا نیازمند مهارت خاص و تجربه کافی میباشد و افرادی که در این زمینه فعالیت دارند باید دارای سابقه طولانی در بافت، رنگرزی، شناخت رنگ  معمولا عملیات تکمیلی و رفو برروی فرشها برای رفع عیوب ناشی از بیدخوردگی، پارگی، پوسیدگی، ساییدگی و سوراخ شدن انجام می پذیرد. این موارد بیشترین آمار را در بین صدمات فرش دستبافت، به خود اختصاص داده اند. به این منظور تا جایی که امکان پذیر است باید فرش را در مقابل این خطرات با رعایت اصولی ایمن نمود.

پوسیدگی بید خوردگی روفوکاری فرش دستباف

 

 

 

 

بیدخوردگی: چنانچه فرش در محلی واقع شود که تردد هوا صورت نگیرد و رفت و آمد روی آن انجام نپذیرد،  یا زیر ان از کفپوشهای قدیمی مانند موزاییک و کچ و خاک و ... استفاده شده باشد  و یا در فضای بسته باشد با گرم شدن هوا دچار بیدخوردگی خواهد شد.

پوسیدگی بید خوردگی روفوکاری فرش دستباف

 

 

پوسیدگی: پوسیدگی معمولا به علت عدم نگهداری صحیح از فرش به وجود می آید.عمده ترین دلیل پوسیدگی، مرطوب شدن فرش و یا قرار گرفتن در محیط با رطوبت نسبی بالا است. گذاشتن گلدان برروی فرش و سرریز شدن آب از جاگلدانی بر روی فرش میتواند یکی از اصلی ترین دلایل پوسیدگی باشد.در این صورت که پنبه نسبت به رطوبت حساس است به مرور زمان دچار آفت استحکام شده و با نیروی مختصر از هم گسیخته میشود.

پوسیدگی بید خوردگی روفوکاری فرش دستباف

 

 

ترمیم ریشه فرش ماشینی: همان طور که گفتیم فرش که بسیار در معرض رفت و آمد قرار می گیرد.و امکان آسیب دیدگی آن بسیار زیاد است.در صورت آسیب دیدگی فرش و به ویژه ریشه های فرش باید.سریعا اقدام به رفع آسیب کنیم و گرنه آسیب بیشتر و بیشتر می شود.ترمیم ریشه فرش ماشینی به این صورت است که اگر آسیب دیدگی ریشه های فرش زیاد باشد.ابتدا ریشه های آسیب دیده فرش بریده می شود و ریشه های جدید برای فرش بافته می شود.

  • *فرش دستباف یا ماشینی معمولا یک دوره پنج یا ده ساله(بسته به نوع کارکرد) کار میکند و پس ازاین دوره بازسازی (تعویض ریشه و شیرازه و ....) می شود و مجددا قابل استفاده گردد.
  • *توجه داشته باشید که اینکار قابل تکرار به دفعات می باشد.

پوسیدگی بید خوردگی روفوکاری فرش دستباف

پوسیدگی بید خوردگی روفوکاری فرش دستباف

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

رنگ برداری و لکه برداری چیست؟

تقریبا 80 درصد قالیهای دستباف پس از تماس با آب و مایعات از خود رنگ پس میدهند و معمولا رنگهای تیره وارد قسمتهای روشن قالی شده و چهره بدی به گلها و نقشه قالی میدهد.

پوسیدگی بید خوردگی روفوکاری فرش دستباف

لکه برداری: فرشـهای دستبافت به علت استفاده از پشم - کرک و الیـاف طبیعی و استـفاده از از رنگهـای طبیعی که مانـدگاری ندارد و پس از لکه شـدن به هیچ عنوان از هیچگونه لکه بر و امثالـهم استـفاده نشود و فقط پارچـه ای بی رنگ ماننـد تنظیف روی آن قرار داده شـود و بـه هیـچ عنوان پارچه را حرکت ندهید  تا آب را به خود جـذب کند چرا که حرکت پارچه باعث پخش شـدن رنگـها خواهد شـــد و بلافاصـله با قـالیشویی معتبر تمـاس بگیرید.